Item Infomation


Title: Stress và một số yếu tố liên quan của sinh viên một trường đại học tại HN năm 2019
Authors: Phan Cẩm Phương
Nguyễn Thị Thúy Anh
Keywords: stress; sinh viên
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 128 (4);
218-225;
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện trên 400 sinh viên tại trường Đại học Ngoại ngữ năm 2019 với mục đích mô tả tình trạng stress và phân tích một số yếu tố liên quan đến stress của sinh viên. Nghiên cứu đã áp dụng phương pháp điều tra cắt ngang, sử dụng bộ câu hỏi tự điền khuyết danh. Tình trạng stress được đo lường bằng thang đo DASS - 21 (Depression Anxiety Stress Scale - 21). Kết quả cho thấy tỷ lệ sinh viên bị stress là 46,5%, trong đó mức độ nhẹ, vừa, nặng, rất nặng lần lượt là 14,8%, 17,5%, 10,7%, 3,5%. Các yếu tố liên quan đến stress là tình trạng tài chính, sự hài lòng với chuyên ngành học, áp lực học tập, thi trượt và chia sẻ với gia đình. Kết quả phân tích hồi quy Binary logistic cho thấy tài chính khó khăn, không hài lòng với chuyên ngành học và thường xuyên áp lực học tập là các yếu tố làm tăng stress của sinh viên.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3498
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000166.pdf
      Restricted Access
    • Size : 302,85 kB

    • Format : Adobe PDF