Item Infomation


Title: So sánh giá trị tiên lượng cai thở máy thất bại của chỉ số thở nhanh nông và nhịp thở ở bệnh nhân hồi sức ngoại khoa
Authors: Trần Việt Đức
Vũ Hoàng Phương
Keywords: chỉ số thở nhanh nông; cai thở máy; rút ống nội khí quản
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 128 (4);
Abstract: Nghiên cứu nhằm so sánh giá trị tiên lượng chỉ số thở nhanh nông (RSBI) và nhịp thở trong quá trình cai máy thở của 64 bệnh nhân hồi sức ngoại khoa phải thở máy qua ống nội khí quản (NKQ). Độ nhạy (sensitivity, Se), độ đặc hiệu (specificity, Sp), đường cong ROC (receiver operator characteristic), diện tích dưới đường cong AUC (area under the curve), giá trị dự đoán dương tính (positive predictive value, PPV) và âm tính (negative predictive value, NPV) của hai chỉ số trong quá trình cai thở máy của các bệnh nhân
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3486
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000154.pdf
      Restricted Access
    • Size : 356,76 kB

    • Format : Adobe PDF