Item Infomation


Title: Thực trạng và tính hợp lý của sử dụng kháng sinh theo kinh nghiệm trong điều trị viêm phúc mạc thứ phát
Authors: Lưu Xuân Võ
Lưu Cảnh Linh
Vũ Hoàng Phương
Keywords: kháng sinh theo kinh nghiệm; viêm phúc mạc thứ phát
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 128 (4);
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3483
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000151.pdf
      Restricted Access
    • Size : 319,65 kB

    • Format : Adobe PDF