Item Infomation


Title: Kết quả điều trị viêm thực quản do nấm Candida ở người trưởng thành
Authors: Đào Việt Hằng
Vũ Thị Vựng
Đào Văn Long
Keywords: Nấm thực quản; Fluconazo
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 126 (2);
Abstract: Fluconazol là thuốc kháng nấm toàn thân sử dụng phổ biến trong điều trị viêm thực quản do nấm Candida. Tuy nhiên, C. krusei và C. glabrata kháng fluconazol gây khó khăn trong điều trị. Nystatin là thuốc kháng nấm tại chỗ có hiệu quả cao khi điều trị Candida miệng. Tại Việt Nam chưa có nghiên cứu phối hợp thuốc kháng nấm toàn thân và tại chỗ điều trị nấm Candida thực quản
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3362
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000108.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,11 MB

    • Format : Adobe PDF