Item Infomation


Title: Một số kích thước vùng họng trên phim sọ mặt nghiêng ở nhóm sinh viên khớp cắn loại I
Authors: Võ Thị Thuý Hồng
Tống Đức Phương
Nguyễn Thị Thu Phương
Keywords: kích thước họng; phim sọ nghiêng; khớp cắn loại I; ngưng thở khi ngủ
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 125 (1);
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định kích thước trung bình vùng họng trên phim sọ mặt nghiêng Cephalometrics của các đối tượng khoẻ mạnh, bình thường
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3333
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000083.pdf
      Restricted Access
    • Size : 545,45 kB

    • Format : Adobe PDF