Item Infomation


Title: Đặc điểm lâm sàng hành vi gây hấn ở người sử dụng chất dạng amphetamin điều trị nội trú tại bệnh viện tâm thần HN
Authors: Nguyễn Đăng Xuất
Keywords: Rối loạn tâm thần; hành vi; gây hấn
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 125 (1);
Abstract: Hành vi gây hấn là biểu hiện thường gặp ở người sử dụng chất dạng amphetamin (ATS). Hành vi gây hấn ở người sử dụng ATS là một triệu chứng có thể do các nguyên nhân khác nhau với biểu hiện, tiến triển đặc trưng. Nghiên cứu nhằm mô tả đặc điểm hành vi gây hấn ở người sử dụng AT
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3326
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000078.pdf
      Restricted Access
    • Size : 411,82 kB

    • Format : Adobe PDF