Item Infomation


Title: Thực trạng và tuân thủ quy định an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất bánh kẹo tại làng Cỗ Hoàng, Phú Xuyên, Hà nội, năm 2017.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng)
Authors: Nguyễn Thị Bích Phượng
Advisor: TS. Phạm Duy Tường
Keywords: An toàn thực phẩm
Issue Date: 2017
Publisher: TLU
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3147
Appears in CollectionsY tế công cộng
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.00513_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 631,51 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.00513_ND.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,21 MB

  • Format : Adobe PDF