Item Infomation


Title: Bài giảng môn học: Chăm sóc người bệnh có vấn đề sức khỏe phức tạp
Authors: Lê Thị Bình
Keywords: Mã học phần MN505 | Điều dưỡng | Người bệnh
Issue Date: 2018
Publisher: TLU
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3059
Appears in CollectionsĐiều dưỡng - Y tế công cộng
ABSTRACTS VIEWS

51

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.002067 - cham soc nguoi benh_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.002067 - cham soc nguoi benh.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 100,7 MB

  • Format : Adobe PDF