Item Infomation


Title: Điều dưỡng cơ bản và nâng cao
Authors: Lê Thị Bình
Keywords: Mã học phần MN500 |Điều dưỡng
Issue Date: 2017
Publisher: Khoa học kỹ thuật
Abstract: Trình bày lịch sử ngành điều dưỡng; nội dung các kỹ thuật điều dưỡng, kỹ thuật sơ cấp cứu chấn thương, các thủ thuật và kĩ năng phụ thầy thuốc; một số thủ thuật chuyên sâu, thủ thuật khó để phù hợp với cử nhân điều dưỡng hằng ngày vẫn thực hiện
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3058
Appears in CollectionsĐiều dưỡng - Y tế công cộng
ABSTRACTS VIEWS

73

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.002066- dieu duong co ban va nang cao_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 3,37 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.002066- dieu duong co ban va nang cao.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 277,08 MB

  • Format : Adobe PDF