Search

Search Results

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.002 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • -


  • Authors: TS. Nguyễn Ngọc Lan; Ths. Nguyễn Thị Cúc (2018)

  • Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) là bộ chuẩn mực được chấp nhận rộng rãi trên quy mô toàn cầu. Hội tụ kế toán quốc tế là xu thế tất yếu, khách quan và một quốc gia đang phát triển như Việt Nam không thể đứng ngoài dòng chảy của xu hướng hội tụ nói chung hay việc áp dụng IFRS nói riêng. IFRS là bộ chuẩn mực dựa trên giá trị hợp lý (GTHL). Vậy nên, một trong những rào cản của quá trình hoà hợp hay hội tụ với IFRS đối với các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam là vấn đề áp dụng GTH). GTHL là cơ sở đo lường đáp ứng được yêu cầu cung cấp thông tin để ra quyết định của các chủ thể có lợi ích liên quan, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các cơ quan quản lý...Trên cơ sở đó, bài viết này đưa ra định hướng áp dụng GTHL tại Việt Nam, tạo bước đệm cho quá trình...