Search

Search Results

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.002 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • -


  • Authors: Ths. Lê Thanh Nhàn; Ths. Nguyễn Thị Tuyết (2015)

  • Chuyển giá là một hoạt động đã và đang diễn ra ở Việt Nam nhiều năm nay, gây tổn hại không nhỏ cho nền kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên ngăn chặn chuyển giá vẫn là một vấn đề nan giải đối với các cơ quan quản lý. Hiện nay, hoạt động chuyển giá không chỉ diễn ra ở các doanh nghiệp nước ngoài mà còn xuất hiện ở cả các doanh nghiệp trong nước (còn được gọi là chuyển giá nội địa). Hoạt động chuyển giá nội địa diễn ra ngày càng phổ biến và dưới nhiều hình thức khác nhau gây khó khăn cho cơ quan thuế. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến sự cạnh tranh công bằng và làm giảm nguồn thu thuế của nhà nước. Từ việc phân tích luật thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam hiện nay và thực tế một số trường hợp chuyển giá của các doanh nghiệp nội địa trong thời gian vừa qua, bài báo tập trung bàn luận về thực t...