Search

Search Results

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.002 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • -


  • Authors: GS. TSKH. Trần Vũ Thiệu (2014)

  • Bài này trình bày phương pháp giải một lớp bài toán qui hoạch phân thức phi tuyến. Dùng biến đổi Charnes-Cooper ([2], tr. 54), bài toán được đưa về một qui hoạch phi tuyến tương đương và sau đó qui hoạch này lại được biến đổi thành một bài toán qui hoạch tuyến tính, với một biến số và hai ràng buộc nhiều hơn so với bài toán ban đầu. Cuối bài nêu ra các ví dụ số minh họa cho phương pháp giải.