Search

Search Results

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.002 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • Working Paper


  • Authors: Dương Hoàng Ân; Nguyễn Bạch Ngọc; Đinh Minh Anh (2014)

  • Nghiên cứu được tiến hành ở 1725 sinh viên mới nhập học tại Đại học Thăng Long năm học 2013 - 2014 nhằm xác định tỷ lệ cận thị và một số yếu tố liên quan. Tỷ lệ tân sinh viên bị cận thị chiếm 61,62%, tỷ lệ này ở nam sinh viên là 19,76%, ở nữ sinh viên là 41,86%. Trong số 395 sinh viên bị cận thị tham gia nghiên cứu, nam chiếm 29,02%, nữ chiếm 70,98%. Trong nhóm đối tượng nghiên cứu, số sinh viên học THPT tại các trường khu vực thành thị chiếm 80,75%, học tại khu vực nông thôn chiếm 19,25%, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ cận thị giữa các sinh viên học THPT tại thành thị và nông thôn (p <0,05). Có tới 68,96% đối tượng tham gia nghiên cứu thường xuyên đọc sách trong tư thế nằm và nhóm đối tượng này có nguy cơ bị cận thị độ II trở lên cao hơn gấp 2,23 lần nhóm đối tượng thườn...