Search

Search Results

Results 1-10 of 143 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
 • -


 • Authors: TS. Vũ Thị Tuyết (2014)

 • Nghiên cứu này tập trung phân tích thực trạng của quảng cáo trên truyền hình tại Việt Nam qua các khía cạnh như quy mô của thị trường ti vi, đặc điểm của đối tượng xem quảng cáo, đặc điểm của chủ thể quảng cáo và chi phí dành cho quảng cáo; từ đó đưa ra những phân tích, nhận định về xu hướng phát triển của hình thức quảng cáo này trong thời gian tới tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu giúp các công ty có sản phẩm, thương hiệu quảng cáo cũng như các công ty dịch vụ quảng cáo đưa ra những quyết định để chọn lựa công cụ xúc tiến và cách thể hiện thông điệp quảng cáo sao cho phù hợp và hiệu quả.

 • -


 • Authors: GS.TS. Nguyễn Văn Khang (2014)

 • Đối với giao tiếp tiếng Việt, xưng hô giữ một vị trí đặc biệt quan trọng, là một hành động ngôn ngữ và trở thành chiến lược giao tiếp xưng hô. Từ ngữ xưng hô tiếng Việt đa dạng, đến từ nhiều nguồn khác nhau và được sử dụng linh hoạt từ lĩnh vực (domain) giao tiếp gia đình đến giao tiếp xã hội, từ phạm vi (register)giao tiếp quy thức và giao tiếp phi quy thức. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung vào giao xưng hô bằ từ thân tộc. Lí do là vì, một mặt, chúng chiếm số lượng chủ yếu trong tổng số các từ xưng hô tiếng Việt và mặt khác, quan trọng hơn, chúng cũng là nội dung cốt lõi xung quanh vấn đề liệu có thể chuẩn hóa xưng hô trong giao tiếp công quyền đang được đặt ra hiện nay.

 • -


 • Authors: Ths. Nguyễn Vân Khánh (2014)

 • The present study is a comparative and exploratory study of the politeness phenomena in English and Vietnamese through using Imperative Mood within Thang Long University Educational Environment. The data were collected through a modified version of a discourse completion task questionnaire (DCT) developed by Beebe et al (1990). There were two questionnaires to collect data for this study. The results show that English native speakers use Interrogative mood instead of Imperative Mood to make polite requests in most situations whereas Vietnamese native speakers use both Imperative Mood and Interrogative Mood equally and Vietnamese people consider Imperatives with internal modification are very polite in some cases. Moreover, social variables such as social status (relative power) and...

 • -


 • Authors: PGS.TS Nguyễn Thị Hải; Ths. Bùi Cẩm Phượng (2015)

 • Du lịch dựa vào cộng đồng là một hướng tiếp cân mới. Trong đó sự tham gia của cộng đồng như một đối tác của ngành du lịch, một yêu cầu phát triển mới nhằm đảm bảo sự cân bằng về lợi ích giữa các bên tham gia. Xã Lát huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng có nhiều điều kiện để phát triển Du lịch cộng đồng. Tuy nhiên, người dân ở đây hoàn toàn thụ động khi tham gia vào hoạt động du lịch và không có vai trò quan trọng trong hoạch định chiến lược phát triển du lịch chung trên địa bàn của họ. Bài viết này, dựa vào hiện trang và tiềm năng ở xã Lát để đưa ra một vài giải pháp nhằm phát triển du lịch.

 • -


 • Authors: PGS.TS Đỗ Văn Lưu (2014)

 • In this paper we present higher-order necessary optimality conditions for local weak and Pareto minima of multiobjective optimization problems involving a cone constraint and a set constraint with n-times Gâteaux differentiable functions in terms of higher-order Gâteaux derivatives and higher-order tangent cones in infinite dimension. Higher-order sufficient optimality conditions are presented for strict local Pareto minima of order n in finite dimension together with some illustrative examples.

 • -


 • Authors: Ths. Đinh Diệu Trang (2015)

 • Nghiên cứu này được tiến hành tại đại học Thăng Long với đối tượng là sinh viên năm thứ hai chuyên ngành Ngôn ngữ Anh. Mục tiêu của nghiên cứu là giúp sinh viên chuyên ngữ cải thiện khả năng đọc hiểu và thái độ đối với môn đọc và việc đọc tiếng Anh nói chung. Vì vậy, tác giả đã xem xét đánh giá tác động của việc đọc các bài báo dành cho người bản ngữ đối với việc đọc của sinh viên trong một chương trình đọc báo. Trong khuôn khổ bài báo này, tác giả trình bày các đặc điểm, nội dung của chương trình đọc báo, các công cụ thu thập dữ liệu, các đặc điểm về đối tượng nghiên cứu, kết quả cuối cùng, thảo luận và kết luận. Đối tượng nghiên cứu gồm có 29 sinh viên trong học kỳ thứ 4 tại trường đại học Thăng Long. Công cụ thu thập dữ liệu gồm có phỏng vấn, bảng câu hỏi, bài kiểm tra. Các dữ li...

 • -


 • Authors: TS. Nguyễn Thị Thúy (2015)

 • Bài viết tổng hợp các nghiên cứu trên thế giới về tiếp cận dịch vụ ngân hàng (DVNH). Các nghiên cứu này cho thấy tiếp cận DVNH chịu tác động bởi nhiều yếu tố khác nhau, với các mức độ khác nhau, tựu lại có những nhân tố chính sau: (1) Đặc điểm của khách hàng như quy mô hộ gia đình, giới tính, trình độ học vấn, độ tuổi, vùng, miền, khoảng cách địa lý, nghề nghiệp, thu nhập - chi tiêu, mối quan hệ với ngân hàng; (2) Đặc điểm của ngân hàng như mạng lưới hoạt động, mạng lưới thông tin, thủ tục và điều kiện sử dụng dịch vụ, lợi thế của từng loại hình ngân hàng, mức độ đa dạng hóa sản phẩm đối với nhóm khách hàng. Trên cơ sở tổng hợp đó, bài viết đưa ra một số kinh nghiệm mà hệ thống ngân hàng Việt Nam cần học hỏi để đảm bảo gia tăng tiếp cận DVNH.

 • -


 • Authors: Ths. Hoàng Kim Thúy (2014)

 • Business English is playing more and more important role in Vietnam and in the world because it helps business people to communicate better at their workplace. At Thang Long University, the subject has been in the syllabus for students of Economics department for a long time. To provide the students with appropriate knowledge on English used at the workplace, our syllabus focuses a lot on developing speaking and writing skills, in which writing business correspondences is the most important. However, most of students here find it difficult to get good results with writing business letters/ emails. They have shown so many mistakes in their mid-term and their end-of-term tests. This study is to suggest some practical solutions for the students when studying the subject based on the di...

 • -


 • Authors: TS. Nguyễn Văn Ngọc; Tạ Quang Đông (2015)

 • Mục đích của công trình này là xét một số bài toán biên liên kết đối với phương trình điều hòa và song điều hòa trong miền hình dải bằng phương pháp sử dụng biến đổi tích phân Fourier. Đã thiết lập được các định lý tồn tại và duy nhất nghiệm, cũng như tính trơn của nghiệm các bài toántrong các không gian Sobolev thích hợp.