Item Infomation


Title: Tác dụng giãn cơ để đặt nội khí quản và thời gian thở lại sau khởi mê bằng propofol kết hợp succinylcholin ở các liều 1 mg/kg và 1,5 mg/kg
Authors: Lê Văn Tiến
Nguyễn Hữu Tú
Keywords: succinylcholin; đặt nội khí quản; thời gian thở lại
Issue Date: 2019
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 123 (7);
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tác dụng giãn cơ để gây mê nội khí quản của succinylcholin ở các liều 1 mg/kg và 1,5 mg/kg
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2941
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000052.pdf
      Restricted Access
    • Size : 293,38 kB

    • Format : Adobe PDF