Item Infomation


Title: Hiệu quả của Budesonide khí dung trong phối hợp điều trị cơn hen cấp ở trẻ em
Authors: Trần Thị Minh Trang
Nguyễn Thị Diệu Thúy
Keywords: Cơn hen cấp; budesonide; corticosteroid khí dung; methylprednisolon
Issue Date: 2019
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 123 (7);
Abstract: Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của budesonide khí dung so với methylprednisolon tĩnh mạch trong phối hợp điều trị cơn hen cấp ở trẻ em. Đánh giá hiệu quả dựa trên mức độ giảm triệu chứng lâm sàng ở các thời điểm 30 phút, 1 giờ và 4 giờ sau khi bắt đầu điều trị Trong 82 trẻ nhập viện, ở trẻ có cơn hen mức độ trung bình, nhóm sử dụng budesonide có triệu chứng lâm sàng cải thiện rõ rệt so với nhóm sử dụng methylprednisolon ở mọi thời điểm. Ở trẻ có cơn hen mức độ nặng, triệu chứng lâm sàng cải thiện tại thời điểm 30 phút ở nhóm budesonide cao hơn nhóm methylprednisolon (p = 0,028). Tuy nhiên, nhóm methylprednisolon cải thiện triệu chứng lâm sàng tốt hơn tại thời điểm 4 giờ (p < 0,001). Như vậy, Budesonide khí dung có tác dụng cải thiện nhanh triệu chứng lâm sàng cơn hen cấp so với methylprednisolon nhưng methyprednisolon có hiệu quả duy trì tình trạng chống viêm kéo dài
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2939
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000050.pdf
      Restricted Access
    • Size : 246,07 kB

    • Format : Adobe PDF