Item Infomation


Title: Khảo sát một số đặc tính của mẫu bệnh phẩm bằng xét nghiệm chỉ số huyết thanh
Authors: Nguyễn Thị Ngọc Lan
Vũ Văn Quy
Tạ Thành Văn
Keywords: Chỉ số huyết thanh,; Chỉ số L
Issue Date: 2019
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 123 (7);
Abstract: Trong lĩnh vực xét nghiệm lâm sàng, kiểm soát chất lượng xét nghiệm là một vấn đề đang rất được quan tâm nhằm đảm bảo kết quả đúng, chính xác và nhanh chóng. Tuy nhiên có nhiều yếu tố ảnh hưởng gây ra lỗi xét nghiệm. Những lỗi này chủ yếu xảy ra ở giai đoạn trước và sau xét nghiệm với tần suất 68 - 87%. Một trong những lỗi thường gặp trong giai đoạn trước xét nghiệm đó là các yếu tố gây nhiễu của chính mẫu xét nghiệm như lipid máu cao, huyết thanh vàng hoặc máu bị tán huyết.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2870
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000039.pdf
      Restricted Access
    • Size : 234,83 kB

    • Format : Adobe PDF