Item Infomation


Title: Khảo sát nồng độ vitamin D [25(OH)D] và một số chỉ số hóa sinh máu ở bệnh nhân mắc bệnh vảy nến
Authors: Lê Thị Huyền Trang
Bùi Tuấn Anh
Phạm Thiện Ngọc
Keywords: vitaminD; bệnh vảy nến; chỉ số hóa sinh
Issue Date: 2019
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 122 (6);
Abstract: Khảo sát nồng độ vitamin D [25(OH)D]và một số chỉ số hóa sinh máu khác ở bệnh nhân mắc bệnh vảy nến. Tìm hiểu mối liên quan giữa nồng độ vitamin D [25(OH)D] huyết thanh với một số yếu tố khác.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2846
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000023.PDF
      Restricted Access
    • Size : 273,54 kB

    • Format : Adobe PDF