Item Infomation


Title: Xác định biến thiên sinh học của một số chỉ số hóa sinh máu
Authors: PhạmThị Thuỷ
Trần Thị Chi Mai
Phạm Thu Hiền
Keywords: biến thiên sinh học; biến thiên cá thể; biến thiên quần thể
Issue Date: 2019
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 121 (5);
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định biến thiên sinh học của một số chỉ số hóa sinh máu: Glucose, Albumin, Creatinin, Cholesterol, ALT và CRP.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2842
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 227,55 kB

    • Format : Adobe PDF