Item Infomation


Title: Di sản thế giới ở Việt Nam
Authors: Trần Mạnh Thường
Keywords: Văn hoá phi vật thể | Di sản văn hoá | Di sản thế giới | Việt Nam
Issue Date: 2012
Abstract: Giới thiệu về 25 di sản thế giới ở Việt Nam được chia ra làm các nhóm di sản văn hoá, di sản thiên nhiên, di sản văn hoá phi vật thể và di sản tư liệu gồm: cố đô Huế, thánh địa Mỹ Sơn, đô thị Hội An, hoàng thành Thăng Long, thành nhà Hồ, vịnh Hạ Long, động Phong Nha - Kẻ Bàng, nhã nhạc Cung đình Huế, không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên, dân ca quan họ, ca trù, hội Gióng, hát Xoan, mộc bản triều Nguyễn, bia đá Văn Miếu - Quốc Tử Giám...
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2781
Appears in CollectionsDu lịch
ABSTRACTS VIEWS

60

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.002619_Di san the gioi o Viet Nam_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,68 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.002619_Di san the gioi o Viet Nam-P1.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 20,92 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.002619_Di san the gioi o Viet Nam-P2.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 15,15 MB

  • Format : Adobe PDF