Item Infomation


Title: Non nước Việt Nam
Authors: Đoàn Huyền Trang
Keywords: Du lịch Việt Nam | Danh lam thắng cảnh | Địa lí | Phong tục
Issue Date: 2014
Abstract: Giới thiệu điều kiện tự nhiên, tóm tắt lịch sử, tôn giáo, văn hoá truyền thống của các dân tộc ở Việt Nam. Tiềm năng du lịch, các di tích, danh thắng các công trình mới được tôn tạo xây dựng ở thủ đô Hà Nội và 61 tỉnh thành.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2780
Appears in CollectionsDu lịch
ABSTRACTS VIEWS

33

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.002618_Non nuoc Viet Nam_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 4,67 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.002618_Non nuoc Viet Nam-P1.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 43,32 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.002618_Non nuoc Viet Nam-P2.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 45,07 MB

  • Format : Adobe PDF