Item Infomation


Title: Kết quả chăm sóc người bệnh Zona có hỗ trợ chiếu Laser Heli - Neon tại khoa da liễu - dị ứng bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2020.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Điều dưỡng)
Authors: Lê Thị Lài Tâm
Advisor: GS.TS. Lê Thị Bình
Keywords: Điều dưỡng | Người bệnh Zona | C01302
Issue Date: 2020
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả đặc điểm lâm sàng , cận lâm sàng của người bị bệnh Zonan điều trị nội trú tại khoa Da liễu - Dị ứng bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2020. Đánh giá kết quả chăm sóc người bệnh Zona có hỗ trợ chiếu Laser Heli - Neon và một số yếu tố liên quan.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2702
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

56

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01311_C01302_Le Thi Lai Tam_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 396,19 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01311_C01302_Le Thi Lai Tam.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,96 MB

  • Format : Adobe PDF