Item Infomation


Title: Đặc điểm lâm sàng bệnh trĩ nội và các yếu tố liên quan đến kết quả chăm sóc người bệnh tại khoa ngoại bệnh viện Tuệ Tĩnh năm 2020
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Điều dưỡng)
Authors: Nguyễn Thị Hoa
Advisor: PGS.TS. Vương Thị Hòa
Keywords: Điều dưỡng | Bệnh trĩ nội | C01296
Issue Date: 2020
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của người bệnh trĩ nội tại khoa Ngoại bệnh viện Tuệ Tĩnh năm 2020. Phân tích một số yếu tố liên quan đến kết quả chăm sóc người bệnh trĩ.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2691
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01292- C01296- Nguyen Thi Hoa_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 509,83 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01292- C01296- Nguyen Thi Hoa.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,35 MB

  • Format : Adobe PDF