Item Infomation


Title: Phát triển du lịch sinh thái tại khu Du lịch sinh thái Tràng An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành)
Authors: Nguyễn Thị Lý
Advisor: ThS. Phạm Trần Thăng Long
Keywords: Phát triển du lịch | Du lịch sinh thái | Tràng An | A28149
Issue Date: 2019
Publisher: TLU
Abstract: Đề tài tập trung nghiên cứu tìm hiểu làm rõ tình hình hoạt động phát triển du lịch sinh thái tại khu Du lịch sinh thái Tràng An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình và đưa ra các giải pháp nhằm góp phần phát triển loại du lịch này một cách bền vững, có tính cạnh tranh cao .
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2438
Appears in CollectionsQuản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành
ABSTRACTS VIEWS

96

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
 • A28149_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 312,18 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • A28149.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,32 MB

  • Format : Adobe PDF