Item Infomation


Title: Phát triển du lịch tâm linh tại chùa Vĩnh Nghiêm, Bắc Giang
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành)
Authors: Nguyễn Lâm Mỹ Huyền
Advisor: ThS. Phạm Trần Thăng Long
Keywords: Phát triển du lịch | Du lịch tâm linh | Chùa Vĩnh Nghiêm | A28078
Issue Date: 2019
Publisher: TLU
Abstract: Đề tài tập trung nghiên cứu, tìm hiểu, làm rõ tình hình thực tế hiện nay của công tác phát triển du lịch tâm linh tại chùa Vĩnh Nghiêm , từ đó đưa ra các giải pháp phát triển du lịch tâm linh tại điểm di tích lịch sử,văn hóa này.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2432
Appears in CollectionsQuản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành
ABSTRACTS VIEWS

58

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
 • A28078_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 329,97 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • A28078.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,13 MB

  • Format : Adobe PDF