Item Infomation


Title: Đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động kinh doanh ăn uống tại nhà hàng Wild Rice Hà Nội
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành)
Authors: Trần Thị Huệ
Advisor: ThS. Phạm Trần Thăng Long
Keywords: Hoạt động kinh doanh | Kinh doanh ăn uống | Nhà hàng wild rice | A27757
Issue Date: 2019
Publisher: TLU
Abstract: Đề tài tập trung làm rõ tình hình tổ chức hoạt động kinh doanh ăn uống trong thực tế hiện nay của nhà hàng Wild Rice Hà Nội, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần tăng cường, cải thiện hiệu quả phát triển , khai thác kinh doanh ăn uống tại nhà hàng
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2419
Appears in CollectionsQuản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
 • A27757_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 373,12 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • A27757.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,13 MB

  • Format : Adobe PDF