Item Infomation


Title: Phát triển loại hình du lịch văn hóa tại thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành)
Authors: Nguyễn Thanh Lương
Advisor: ThS. Phạm Trần Thăng Long
Keywords: Phát triển du lịch | Du lịch văn hóa | A27638
Issue Date: 2019
Publisher: TLU
Abstract: Đề tài tập trung nghiên cứu tìm hiểu đánh giá hiện trạng của những điều kiện, thực tế phát triển loại hình du lịch văn hóa tại thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội và đưa ra các giải pháp nhằm góp phần phát triển loại du lịch này một cách bền vững, có tính cạnh tranh cao .
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2417
Appears in CollectionsQuản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
 • A27638_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 356,23 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • A27638.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,85 MB

  • Format : Adobe PDF