Item Infomation


Title: Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống của nhà hàng Fuji trong Khách sạn Grand Plaza Hà Nội
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành)
Authors: Mai Hồng Hạnh
Advisor: ThS. Phạm Trần Thăng Long
Keywords: Hoạt động kinh doanh | Dịch vụ ăn uống | Nhà hàng Fuji | A27566
Issue Date: 2018
Publisher: TLU
Abstract: Đề tài tập trung nghiên cứu, tìm hiểu và phân tích về hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống của nhà hàng Fuji trong Khách sạn Grand Plaza Hà Nội hiện nay, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ ăn uống của khách sạn này.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2412
Appears in CollectionsQuản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành
ABSTRACTS VIEWS

48

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • A27566_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 5,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • A27566.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 36,48 MB

  • Format : Adobe PDF