Item Infomation


Title: Phát triển du lịch làng nghề tại làng Kiêu Kỵ huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành)
Authors: Lê Hoàng Oanh
Advisor: ThS. Phạm Trần Thăng Long
Keywords: Phát triển du lịch | Du lịch làng nghề | Làng Kiêu Kỵ | A27537
Issue Date: 2019
Publisher: TLU
Abstract: Đề tài tập trung nghiên cứu thực tiến về phát triển làn nghề. Phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp và đề xuất một số một số kiến nghị nhằm thúc đầy hoạt động du lịch làng nghề tại địa phương.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2409
Appears in CollectionsQuản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

14

Files in This Item:
Thumbnail
 • A27537_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 373,74 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • A27537.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,58 MB

  • Format : Adobe PDF