Item Infomation


Title: Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại The Firefly - Gardenista coffee.
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành)
Authors: Trần Thanh Tú
Advisor: ThS. Phạm Trần Thăng Long
Keywords: Quản trị nhân lực | The Firefly - Gardenista coffee | A26751
Issue Date: 2019
Publisher: TLU
Abstract: Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động quản trị nhân lực tại The Firefly - Gardenista trong chuỗi Gardenista, phân tích ra những điểm yếu mạnh, từ đó đưa ra các giải pháp hoan thiện và phát triển
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2381
Appears in CollectionsQuản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
 • A26751_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 333,94 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • A26751.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,88 MB

  • Format : Adobe PDF