Item Infomation


Title: Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại khách sạn Intercontienntal HaNoi Westlake
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành)
Authors: Đồng Trà My
Advisor: ThS. Phạm Trần Thăng Long
Keywords: Công tác đào tạo | Nguồn nhân lực | Khách sạn Intercontienntal HaNoi Westlake | A26460
Issue Date: 2019
Publisher: TLU
Abstract: Nghiên cứu làm rõ thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại khách sạn Intercontienntal HaNoi Westlake và góp phần đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện ông tác đào tạo nguồn nhân lực tại khách sạn
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2371
Appears in CollectionsQuản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • A26460-1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,84 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • A26460.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,01 MB

  • Format : Adobe PDF