Item Infomation


Title: Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực tại bộ phận buồng của Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành)
Authors: Bùi Xuân Hùng
Advisor: ThS. Phạm Trần Thăng Long
Keywords: Nguồn nhân lực | Bộ phận buồng | Khách sạn Sofitel Legend Metropole | A26243
Issue Date: 2018
Publisher: TLU
Abstract: Đề tài tập trung nghiên cứu tìm hiểu nguồn nhân lực tại bộ phận buồng của Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội, từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực tại bộ phận này
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2364
Appears in CollectionsQuản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành
ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • A26243-1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,38 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • A26243.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 51,65 MB

  • Format : Adobe PDF