Item Infomation


Title: Hoàn thiện hiệu quả kinh doanh của khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội qua các phương tiện truyền thông.
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành)
Authors: Phạm Thanh Phương
Advisor: ThS. Phạm Trần Thăng Long
Keywords: Hiệu quả kinh doanh | Khách sạn Mường Thanh | Truyền thông | A26224
Issue Date: 2019
Publisher: TLU
Abstract: Đề tài tập trung nghiên cứu tìm hiểu hoạt động truyền thông thương hiệu tại khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội, từ đó đưa ra các giải pháp phát triển hoạt động này tại khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2362
Appears in CollectionsQuản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • A26224-1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 5,3 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • A26224.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,02 MB

  • Format : Adobe PDF