Item Infomation


Title: Thực trạng phát triển thương hiệu du lịch thành phố Hạ Long
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành)
Authors: Trương Diệu Linh
Advisor: ThS. Phạm Trần Thăng Long
Keywords: Phát triển thương hiệu | Du lịch | Hạ Long | A25898
Issue Date: 2018
Publisher: TLU
Abstract: Đề tài tập trung nghiên tìm hiều về thực trạng thương hiệu du lịch Hạ Long hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp phát triển hoạt động ngành du lịch của Thành phố Hạ Long trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2352
Appears in CollectionsQuản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • A25898-1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,45 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • A25898.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 48,41 MB

  • Format : Adobe PDF