Item Infomation


Title: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện dịch vụ buồng tại Khách sạn Sahul Hà Nội
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành)
Authors: Đào Lệ Hằng
Advisor: ThS. Phạm Trần Thăng Long
Keywords: Dịch vụ buồng | Khách sạn Sahul | A23091
Issue Date: 2018
Publisher: TLU
Abstract: Đề tài tập trung nghiên cứu về chất lượng phục vụ của bộ phận buống tại khách sạn Khách sạn Sahul Hà Nội. Các yếu tố liên quan đến quy trình phục vụ của nhân viên buồng trong khách sạn.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2323
Appears in CollectionsQuản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • A23091-1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,78 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • A23091.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 39,53 MB

  • Format : Adobe PDF