Item Infomation


Title: Nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú tại khách sạn Pariat Đà Nẵng
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành)
Authors: Đặng Ngọc Mai
Advisor: ThS. Phạm Trần Thăng Long
Keywords: Dịch vụ lưu trú | Khách sạn Pariat | A25875
Issue Date: 2018
Publisher: TLU
Abstract: Đề tài tập trung nghiên cứu tìm hiểu, đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú tại khách sạn Hà Nội Pariat Đà Nẵng và tìm ra những điểm yếu, điểm mạnh, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú tại khách sạn
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2112
Appears in CollectionsQuản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • A25875.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 44,51 MB

    • Format : Adobe PDF