Item Infomation


Title: Bài giảng Điều dưỡng các bệnh chuyên đề Nội khoa
Other Titles: Sách dùng cho sinh viên đại học Điều Dưỡng
Authors: Lê Thị Bình
Keywords: Mã học phần NR471, Điều dưỡng | Nội khoa
Issue Date: 2018
Publisher: TLU
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1801
Appears in CollectionsĐiều dưỡng - Y tế công cộng
ABSTRACTS VIEWS

134

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.002098- BG mon hoc chuyen de Noi khoa_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 577,77 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.002098- BG mon hoc chuyen de Noi khoa.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 48,98 MB

  • Format : Adobe PDF