Search

Search Results

Results 1-4 of 4 (Search time: 0.02 seconds).
 • Previous
 • 1
 • Next
Item hits:
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn Duy Thành (2019)

 • Học phần hướng đến sự thay đổi chính bản thân người học; giúp cho người học có khả năng nhận diện bản thân – điểm mạnh, yếu, sở trường của mình; khả năng quan hệ với người khác – kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán tạo dựng quyền lực của bản thân, gây ảnh hưởng đến người khác và kỹ năng quản trị xung đột với các cá nhân dựa trên nền tảng kiểm soát cảm xúc bản thân hữu hiệu; và hướng đến làm việc nhóm hiệu quả. Vì vậy, môn học mang đến cho sinh viên – các nhà quản trị tương lai một kỹ năng quản trị cá nhân, quản trị các mối quan hệ với con người và hướng đến giải quyết vấn đề quản trị một cách sáng tạo.

 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn Duy Thành (2019)

 • Học phần cung cấp cho những kiến thức cơ bản về hành vi, thái độ của người lao động trong tổ chức, sự tương tác giữa các cá nhân với nhóm làm việc và giữa các cá nhân với tổ chức nhằm giúp người lao động đạt được hiệu quả cao nhất trong công việc. Bên cạnh đó, học phần còn giúp rèn luyện những kỹ năng ứng xử trong giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lãnh đạo và khả năng xử lý những tình huống thường xảy ra trong tổ chức.

 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn Duy Thành (2019)

 • Học phầnn tập trung phân tích các chiến lược của tổ chức trên cơ sở đánh giá thực trạng môi trường bên trong, bên ngoài doanh nghiệp cũng như chiến lược và vị thế cạnh tranh của các đối thủ trong ngành. Sau khi học xong, người học có thể nắm được các chiến lược được sử dụng trong tổ chức cũng như các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình kinh doanh của tổ chức. Bên cạnh đó, người học có thể đưa ra những điều chỉnh chiến lược cho tổ chức trong quá trình kinh doanh để phù hợp với điều kiện thực tế của tổ chức.

 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn Duy Thành (2019)

 • Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản nói chung về đàm phán và những nội dung trong tiến trình đàm phán. Đồng thời, học phần cũng cung cấp một số khái niệm, nguyên tắc, bản chất và yếu tố ảnh hưởng tới quá trình đàm phán. Ngoài ra, học phần còn trang bị cho người học một số phương pháp, kỹ thuật, chiến lược, “tiểu xảo” được sử dụng trong quá trình đàm phán kinh doanh và văn hóa đàm phán kinh doanh trong thương mại quốc tế.