Search

Search Results

Results 1-6 of 6 (Search time: 0.001 seconds).
 • Previous
 • 1
 • Next
Item hits:
 • Book


 • Authors: Lưu Đan Thọ (2016)

 • Bạn đọc hiểu rõ nên khởi sự kinh doanh thế nào. Hiểu rõ việc thực hiện lập và mục tiêu của khởi sự kinh doanh.Hiểu được sự cần thiết phải làm việc với các nhà tư vấn và hỗ trợ tài chính. Hiểu được tầm quan trọng và ứng dụng cùa marketing và bán hàng cũng như quản trị tài chính và thuế.

 • Book


 • Authors: Lưu Đan Thọ (2016)

 • Trình bày những vấn đề cơ bản của quản trị học: Nhiệm vụ, tính chất, đối tượng, phương pháp nghiên cứu, quyết định, hoạch định. Hệ thống kiến thức tổng hợp về quản lí: Lịch sử phát triển, truyền thông, đạo đức và một số tình huống cụ thể thường gặp trong quản lí

 • Book


 • Authors: Lưu Đan Thọ (2016)

 • Quản trị quan hệ khách hàng mang tính khoa học, thể hiện trong quá trình tổ chức, lên kế hoạch thu thập thông tin khách hàng, thiết lập chiến lược xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ.CRM có thể được coi như một quá trình bao gồm : - Nhận diện những yếu tố đầu vào của hệ thống quản trị quan hệ khách hàng. - Nhận diện các yếu tố hợp thành hệ thống quản trị quan hệ khách hàng. - Nhận diện đặc điểm, định nghĩa tạo nên cơ sở cho CRM với tổ chức và khách hàng của công ty. - Khả năng cải thiện và sự phát triển hệ thống CRM theo thời gian.

 • Book


 • Authors: Lưu Đan Thọ (2018)

 • Cuốn sách đi sâu vào phân tích, lý giải từng khái niệm từng lý thuyết để làm sáng tỏ vấn đề, trình bày về lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn của nghệ thuật marketing và quản trị dịch vụ các công ty đang hoạt động trên thị trường Việt nam giúp cho bạn đọc có cái nhìn tổng hợp về những vấn đề căn bản marketing dịch vụ.

 • Book


 • Authors: Lưu Đan Thọ (2015)

 • Tổng quan về truyền thông marketing tích hợp. Mô hình quá trình truyền thông. Mô hình hoạch định truyền thông marketing tích hợp. Các chiến lược phương tiện truyền thông. Các công cụ truyền thông đại chúng, truyền thông cá nhân. Khía cạnh xã hội và pháp lý đối với hoạt động truyền thông