Search

Search Results

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.001 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • Sách/Book


  • Authors: Nguyễn Thành Hiếu (2018)

  • Giới thiệu chung về quản trị tác nghiệp; dự báo cầu sản phẩm; thiết kế sản phẩm và lựa chọn quá trình sản xuất; hoạch định công suất; định vị doanh nghiệp; bố trí mặt bằng sản xuất trong doanh nghiệp; hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP); quản trị dự án sản xuất; quản trị dự án sản xuất; quản trị hàng dự trữ...