Item Infomation


Title: Điều dưỡng cơ bản 1
Other Titles: Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng; Mã số Đ34.Z01
Authors: Lê Thị Bình
Keywords: Mã học phần NR404 | Mã học phần NR473 | Mã học phần NR472 | Mã học phần NC211 | Mã học phần NR201, Y học | Điều dưỡng
Issue Date: 2018
Publisher: Giáo dục
Abstract: Nêu các vấn đề cơ sở chung về nghề nghiệp của điều dưỡng, sự phát triển của ngành, khoa học cơ bản, những vấn đề cần đáp ứng nhu cầu cơ bản trong sinh hoạt hàng ngày của con người, đặc biệt là việc chăm sóc vệ sinh tại giường cho người bệnh
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1735
Appears in CollectionsĐiều dưỡng - Y tế công cộng
ABSTRACTS VIEWS

137

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.002465- Dieu duong co ban 1_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 3,95 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.002465- Dieu duong co ban 1-ND.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 59,64 MB

  • Format : Adobe PDF