Item Infomation


Title: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thương mại-đầu tư Long Biên
Other Titles: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán
Authors: Bùi Thị Nga
Advisor: TS. Nguyễn Thanh Huyền
Keywords: Kế toán | công tác kế toán | xác định kết quả kinh doanh | Công ty Cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên | A38371
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
Abstract: Nghiên cứu cơ sở lý luận về tổ chức tông tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. Tìm hiểu thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên. Đánh giá và đưa ra phương hướng cũng như một số biện pháp nhằm hoàn thiện kế toán bàn hàng và xác định kết quả bán hàng.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9983
Appears in CollectionsKế toán
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • KL.0000090_A38371-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,82 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KL.0000090_A38371.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 5,27 MB

  • Format : Adobe PDF