Item Infomation


Title: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần xi măng Tuyên Quang.
Other Titles: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán
Authors: Nguyễn Thị Trang;
Advisor: Ths. Nguyễn Thị Hồng Anh
Keywords: Kế toán | kế toán bán hàng | xác định kết quả kinh doanh | Công ty Cổ phần Xi măng Tuyên Quang | A38300
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9982
Appears in CollectionsKế toán
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • KL.0000089_A38300-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,92 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KL.0000089_A38300.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 5,27 MB

  • Format : Adobe PDF