Item Infomation


Title: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ phành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang.
Other Titles: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán
Authors: Nguyễn Thị Trang
Advisor: Th.S: Nguyễn Thị Hồng Anh
Keywords: Kế toán | Công ty Cổ phần Xi măng Tuyên Quang | A38300
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
Abstract: Cơ sở lý luận chung về kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm theo thông tư 200/2014/TT-BTC. Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Xi măng Tuyên Quang.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9963
Appears in CollectionsKế toán
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • KL.0000069_A38300-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,91 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KL.0000069_A38300.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 5,16 MB

  • Format : Adobe PDF