Item Infomation


Title: 博雅汉语 中级冲刺篇1
Other Titles: Boya Chinese Intermediate I
Keywords: Tiếng Trung Quốc | Hán ngữ | Sách song ngữ | Boya
Issue Date: 2013
Publisher: 北京大 北京大学出版社
Abstract: Sách giáo khoa trung cấp của Boya Trung Quốc thích hợp cho các sinh viên nước ngoài làm chủ khoảng 3000 từ Trung Quốc. Sau khi làm việc thông qua trung gian vol. 1 và 2 người học có kiến thức về 5000 từ Trung Quốc. Có thêm phần bài tập
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/977
Appears in CollectionsNgôn ngữ Trung
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • NV.6790- 博雅汉语-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 10,6 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • NV.6790- 博雅汉语.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 111,35 MB

  • Format : Adobe PDF