Item Infomation


Title: Tập bài giảng môn Công cụ tài chính phái sinh
Other Titles: Bài giảng môn Công cụ tài chính phái sinh
Authors: Phạm Thị Bảo Oanh
Keywords: Mã học phần FN317; Công cụ tài chính phái sinh; Tập bài giảng; Bài giảng môn Công cụ tài chính phái sinh; Tài chính phái sinh; Tài chính
Issue Date: 2022
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Trình bày tổng quan khung pháp lý thị trường công cụ tài chính phái sinh. Giới thiệu về khung pháp lý quốc tế, khung pháp lý của các quốc gia tiêu biểu, khung pháp lý của Việt Nam, khung pháp lý ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế về thị trường công cụ tài chính phái sinh
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8943
Appears in Collections1-Kinh tế - Quản lý
ABSTRACTS VIEWS

40

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.001998. BÀI GIẢNG CÔNG CỤ PHÁI SINH_TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 115 kB

  • Format : Adobe PDF

 • TVS.001998. BÀI GIẢNG CÔNG CỤ PHÁI SINH_TV.docx
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 792,47 kB

  • Format : Microsoft Word XML