Item Infomation


Title: Shin Nihongo 500 Mon - JLPT N4-N5: (新にほんご500問 JLPT N4-N5)
Authors: Hitoko Sasaki
Keywords: Tiếng Nhật | Từ vựng | Ngữ pháp | Bài tập luyện từ vựng
Issue Date: 2015
Publisher: Japan: Ask Publishing
Abstract: Mỗi trang có ba loại bài tập, mỗi lần một câu hỏi. Bạn có thể hoàn thành tổng cộng 500 câu hỏi trong 4 tuần, rất lý tưởng cho việc tự học!
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8922
Appears in CollectionsNgôn ngữ Nhật
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVS.003829.Shin Nihongo 500 Mon - JLPT N4-N5 (新にほんご500問 JLPT N4-N5) (Noriko Matsumoto, Hitoko Sasaki) (z-lib.org).pdf
      Restricted Access
  • Đăng nhập để đọc nội dung file
    • Size : 71,16 MB

    • Format : Adobe PDF