Item Infomation


Title: Shin Nihongo 500 Mon - JLPT N1: (新にほんご500間 N1)
Authors: Hitoko Sasaki
Keywords: Tiếng Nhật | Từ vựng | Ngữ pháp
Issue Date: 2015
Publisher: Japan: Ask Publishing
Abstract: Nihongo 500 câu hỏi" về viết, từ vựng và ngữ pháp. Mỗi trang có ba loại bài tập, mỗi lần một câu hỏi. Hoàn thành trong 4 tuần với tổng số 500 câu hỏi.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8920
Appears in CollectionsNgôn ngữ Nhật
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVS.003827.Shin Nihongo 500 Mon - JLPT N1 (新にほんご500問 JLPT N1) (Noriko Matsumoto Hitoko Sasaki) (z-lib.org).pdf
      Restricted Access
  • Đăng nhập để đọc nội dung file
    • Size : 84,46 MB

    • Format : Adobe PDF