Item Infomation


Title: Nguyên lý kế toán Mỹ
Authors: Ronald J. Thacker
Keywords: Kế toán | Mỹ | Nguyên lý kế toán | Tài chính
Issue Date: 1994
Publisher: Thống kê
Abstract: Hệ thống hoá các kiến thức về nghiên cứu kế toán. Cơ sở hình thành các bộ môn kế toán và minh hoạ chu trình kế toán qua một doanh nghiệp thương mại. Các vấn đề vốn hợp nhất, quản trị kế toán, biến động tài chính, dự toán vốn, thuế thu nhập...
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8731
Appears in Collections1-Kinh tế - Quản lý
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.000614- Nguyen ly ke toan My (km.3508)_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,71 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.000614- Nguyen ly ke toan My (km.3508)-P1.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 17,51 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.000614- Nguyen ly ke toan My (km.3508)-P2.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung fil
  • Size : 22,45 MB

  • Format : Adobe PDF