Item Infomation


Title: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty Cổ phần Deasang Đức Việt
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Kế toán)
Authors: Doãn Thị Trang Nhung
Advisor: ThS. Mai Thanh Thủy
Keywords: Kế toán | Kế toán tiêu thụ | Xác định kết quả tiêu thụ | A35502
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8505
Appears in CollectionsKế toán
ABSTRACTS VIEWS

122

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0004437_A35502_Doãn Thị Trang Nhung-1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,32 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0004437_A35502_Doãn Thị Trang Nhung-ND.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,36 MB

  • Format : Adobe PDF